Rozsah a omezení obsahu

Obsah nadpisu i popisu inzerátu má jisté podmínky, které je nutné splňovat. Jedná se především o splnění minimálního rozsahu, jelikož chceme, aby inzerát obsahoval určité minimální množství informací. Rozumíme tomu, že nikomu se nechce psát rozsáhlá slohová cvičení, ale je nutné podotknout, že pokud inzerát obsahuje alespoň základní informace, které jsou srozumitelné a jasné tak inzerce dosahuje mnohem lepších výsledků.

Minimální rozsah u nadpisu je 16 znaků:

Minimální rozsah u popisu je 156 znaků, což je zruba délka jedné sms zprávy.

Inzerenty upozorňuje na počet již napsaných znaků červené hlášení, které se v okamžitku splnění minimální délky změní na zelné oznámení o splění této podmínky viz. následující obrázek.

Další podmínka je maximální rozsah, který nelze překročit. Toto nastavení jsme nastavili, abychom se vyhnuli zbytečně dlouhým inzerátům. Omezení maximální délky je u nadpisu stanoveno na 74 znaků a u popisu na 1024 znaků. Opět i zde jsme nastavili počítadlo tak, aby inzerent měl přehled o tom kolik mu zbývá znaků do vyčerpání maximální délky.