Zálohový účet

Zálohový účet je automaticky zřízen každému registrovanému uživateli, přes který může spravovat svůj kredit resp. sledovat výši kreditu a provádět kreditní operace. Jakou výši kreditu si uživatel pošle na svůj zálohový účet je na jeho rozhodnutí. Výše částky, kterou uživatel bude chtít použít k navýšení svého kreditu není omezena dolů ani nahoru.

Na zálohový účet je navázáno mnoho vlastností a funkcionalit. Mezi nejdůležitější patří "Kreditní platební systém", "Sledování zůstatku na zálohovém účtu", "Objednávkový systém" atd.